close

Обратная связь

Отправить

Про компанію
«ПТКІ «УКРРАНЕНЕРГО»

є спеціалізованою організацією з підйомних машин і обладнання (підйомні мости, козли, вежі, спеціальні крани, талі та кранове обладнання, спеціальне підйомне обладнання). Інститут є одним з розробників Правил проектування та безпечної експлуатації кранів 2007 року (НПАОП 0.00-1.01-07).

Інститут також є спеціалізованою проектно-технологічною організацією з розробки проектів виробництва робіт (ППР) з монтажу та демонтажу термомеханічного обладнання теплових електростанцій і атомних електростанцій, обладнання металургійних заводів.

Інститут розробляє робочі креслення пилових і газо- і повітряних трубопроводів, металоконструкцій (КМД), нестандартного обладнання.

У складі інституту функціонує СКБ «Кран» (конструкторський відділ кранових металоконструкцій і механізмів, до складу якого входить лабораторія експертизи експлуатаційних кранів.

Спеціальне конструкторське бюро «Журавель» виконує:

 • дослідження і розробки в області підйомних машин;
 • розробка конструкторської документації на вантажопідйомні машини та обладнання, спеціальні вантажно-розвантажувальні машини різної потужності; організовує їх виготовлення, технічне обслуговування та введення в експлуатацію;
 • роботи з технічного огляду та експертного технічного діагностування кранів і машин, з використанням методів неруйнівного контролю. В інституті функціонує лабораторія технічної діагностики та технічного огляду (повного і часткового) всіх типів кранів і підйомників. У структурі лабораторії є групи для технічного діагностування металоконструкцій, механізмів, електрообладнання. При проведенні технічної діагностики розробляється ремонтна документація для усунення виявлених дефектів.
 • розробка нормативних документів у сфері кранів і машин, а також огляд нормативних документів, розроблених іншими організаціями України та країн СНД з метою визначення доцільності застосування відповідних нормативних документів в Україні;
 • розгляд і експертиза проектів вантажопідіймальних машин і обладнання, засобів механізації та монтажно-демонтажних робіт.

Ми пропонуємо замовникам розробку і при необхідності поставку наступного підйомного обладнання:

 • козлові та мостові крани вантажопідйомністю до 400 тонн;
 • електричні та ручні талі вантажопідйомністю 0,5-80 тонн;
 • баштові крани для висотного житлового будівництва, спеціальні монтажні крани, надміцні бетонні бруківки вантажопідйомністю до 32 тонн;
 • контейнерні крани вантажопідйомністю до 40 тонн;
 • кратцер-кран продуктивністю 200-600 т/год для обслуговування сипучих вантажних складів;
 • металургійні крани всіх типів;
 • грейферні навантажувачі для металургійної та гірничодобувної промисловості, електростанцій;
 • портові навантажувачі, грейферні і конвеєрні, продуктивністю 400-1200 т/год;
 • спеціалізовані перевантажувальні комплекси – вантажопідйомні машини з вантажно-розвантажувально-транспортною технікою, з безперервним циклом робіт;
 • реконструкція та модернізація кранів будь-яких виробників;
 • аналіз потреб замовника і підбір оптимального підйомного обладнання.
 • розробка автоматизованих систем точного наведення і позиціонування підйомних тіл;
 • проектування електрообладнання машин і механізмів, систем управління, введення і розподілу електроенергії, схем освітлення і сигналізації вантажопідйомного обладнання (кранів, навантажувачів, навантажувальних машин, конвеєрних і конвеєрних систем) з використанням сучасних електроприводів на постійному струмі (тиристорні перетворювачі), на змінному струмі (перетворювачі частоти), а також ланцюгів управління реле-контакторами;
 • розробка та впровадження кранових перетворювачів частоти для регулювання електроприводів з асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором потужністю до 320 кВт, що застосовуються на механізмах будь-якого рівня складності: від 0,5 до 400 Гц векторного управління для механізмів, що працюють в 4 квадрантах механічних характеристик з можливим, при необхідності, рекуперацією енергії при гальмуванні;
 • пусконалагоджувальні роботи та пусконалагоджувальні роботи кранового обладнання;
 • автоматизовані системи управління технологічними процесами;
 • розробка проектів електроприводів з використанням електрообладнання провідних світових виробників.

В рамках проектів технологічного напрямку розробляються:

 • проекти організації будівництва теплових і атомних електростанцій, металургійних заводів;
 • проекти монтажу і демонтажу турбінних агрегатів і котельних установок, трубопроводів, металоконструкцій, електрофільтрів, повітронагрівачів, тягохідних машин, пилогазо- і газо- і газогазопроводів та іншого термомеханічного обладнання, металевих димоходів, підйомних механізмів;
 • проекти монтажу обладнання металургійних заводів і сміттєспалювальних заводів;
 • технічна та проектна документація на монтаж термомеханічного обладнання, трубопроводів і металоконструкцій атомних електростанцій;
 • технологічна документація на ремонт технологічного обладнання теплових електростанцій та атомних електростанцій, обладнання загальнопромислового спрямування;
 • технічна документація зі зварювання, термічної обробки та контролю зварних з’єднань обладнання і трубопроводів теплових електростанцій і атомних електростанцій;
 • документація вхідного контролю термомеханічного та електротехнічного обладнання та конструкцій теплових електростанцій і атомних електростанцій;
 • технологічна документація на виготовлення та монтаж обладнання для зберігання відпрацьованого ядерного палива;
 • робочі креслення пилових і газо- і газо- і газопроводів, металоконструкцій, іншого нестандартного обладнання.

ТОВ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» має потужний науково-технічний потенціал, здатний виконувати комплекс науково-технічних робіт, починаючи від розробки і закінчуючи втіленням в металі.

Наш інститут має широкі творчі зв’язки з підприємствами та організаціями, що працюють у сфері енергетики та суміжних галузях.

За 80 років роботи розробки інституту були впроваджені не тільки в Україні, країнах СНД, а й в Аргентині, Німеччині, Єгипті, Індії, Китаї, Мексиці, Іраку, Алжирі, Кубі, Болгарії, В’єтнамі.


Вверх