close

Обратная связь

Отправить

про виникнення особливої інформації 01.06.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»

 ПОВІДОМЛЕННЯ

 про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО»
  2. Код за ЄДРПОУ: 00120253
  3. Місцезнаходження: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 276
  4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон: (057)337-64-90; Факс: (057)337-97-76
  5. Електронна поштова адреса: po@ukemp.org
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

інформації: http://ukemp.org/ru/about-company/informatsiya-emmitenta/

  1. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
 
За даними отриманого від депозитарію ПАТ «НДУ»  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 26.05.2017р. (дата отримання – 01.06.2017р.), ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» (далі – Товариство) повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Відбулася зміна розміру частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут ДніпроВНІПІенергопром»  (49044, м. Дніпро, вул. Барнаульська, будинок 2 «А»; код за ЄДРПОУ 04840748) в загальній кількості голосуючих акцій без зміни частки в загальній кількості акцій. Ця зміна відбулася в результаті зменшення загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» внаслідок здійснення Товариством обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.  До зміни  розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій складав 34,3781%; після зміни розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій склав 42,9460%. Розмір частки ТОВ «Інститут ДніпроВНІПІенергопром»  в загальній кількості акцій залишився без змін та складає 31,5891%.  Акціонеру належить 959 418 акцій.

Відбулася зміна розміру частки акціонера «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій без зміни частки в загальній кількості акцій. Ця зміна відбулася в результаті зменшення загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» внаслідок здійснення Товариством обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.  До зміни  розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій складав 40,8708%; після зміни розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій склав 51,0568%. Розмір частки акціонера «фізичної особи»  в загальній кількості акцій залишився без змін та складає 37,5550%.  Акціонеру належить 1140614 акцій.

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова Комісії з припинення

ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»

 

 

______________
(підпис)

 

 

Мікулін Г.О.

 

01.06.2017 р.

М.П.


Вверх