close

Обратная связь

Отправить

До відома акціонерів

До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» !
(код за ЄДРПОУ 00120253, місцезнаходження: Україна, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 276)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів
Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться
04.07.2017 року о 10-00 за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 276, актова зала. Реєстрація акціонерів для
участі у Зборах буде здійснюватись з 09-00 години до 09-45 години, в день та за місцем проведення Зборів.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт),
представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на
Зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного
товариства, – 24 година 00 хвилин 27 червня 2017 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:
Шаргород Олексій Юрійович — голова комісії;
Голубченко Тетяна Іванівна — член комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
2.1. Обрати головою Зборів Пушкарьову Любов Андріївну, секретарем Зборів – Внукову Ларису
Іванівну.
2.2. Визначити наступний регламент Зборів:
— доповідь з третього питання – до 20 хв.;
— доповідь з четвертого питання – до 10 хв.;
— виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
— після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів
голосування
Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.
3. Затвердження передавального акту.
Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
3.1. Затвердити передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО», складений Комісією з
припинення станом на 04.07.2017 р.
3.2. Доручити підписання передавального акту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО» у складі Мікуліна Георгiя Олексiйовича, Лисих Алли Iванiвни, Гребенюк
Алли Володимирівни та Павлова Сергія Миколайовича.
4. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписати установчі
документи (статут) товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ «УКРКРАНЕНЕРГО».
Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
4.1. Визначити Голову Комісії з припинення ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО» Мікуліна Георгiя
Олексiйовича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати установчі документи
(статут) товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«УКРКРАНЕНЕРГО».Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:
http://www.ukemp.org/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=134&lang=ru
Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами),
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, безпосередньо за місцезнаходженням
Товариства: м. Харків, вул. Клочківська, 276, кабінет № 18 у робочі дні з 9.00 до 16.30, а в день проведення
загальних зборів — також у місці їх проведення: м. Харків, вул. Клочківська, 276, актова зала. Для
ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в
цінних паперах.
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – член Комісії з
припинення Гребенюк Алла Володимирівна.
Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції
щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше як за 20
днів до дати їх проведення.
Довідки за телефонами: (057) 337-64-90, (057) 337-97-76
ПрАТ «ПТКІ «УКРКРАНЕНЕРГО»


Вверх